ثبت سفارش تلفنی با روش سنتی درخواست تاکسی از تاکسی سرویس ها میباشد و شما با تماس با شماره 6184 و اعلام مشخصات سفر درخواست سفر را اعلام میکنید :
6184