جدیدترین روش درخواست تاکسی در جهان که با یک کلیک بهترین تاکسی را برای شما یافته و اعزام مینماید !
نرم افزار را از مسیر زیر دریافت و بر روی گوشی های هوشمند خود نصب نمایید :