این روش ثبت سفارش در زمان هایی که امکان صحبت نداشته و یا خطوط مشغول است راه مناسبی برای ثبت سفارش و درخواست تاکسی است . در این روش کافیست اطلاعات سفر را به ترتیب زیر به شماره پیامکی اعلام شده ارسال نمایید :

قالب پیام :
آدرس مقصدآدرس مبدا,txs,
مانند : میدان بهارستان,میدان یاس-کوچه گلها پلاک2,txs


شماره پیام کوتاه :
30007957000071